Kabinet predsjednika i potpredsjednika

Kabinet predsjednika i potpredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine obavlja stručne i administrativne poslove koji su potrebni za ostvarivanje funkcije predsjednika i potpredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kao i  stručne poslove bilateralne i multilateralne suradnje Komore sa privrednim komorama i međunarodnim asocijacijama drugih zemalja, uključujući i sporazume o međukomorskoj suradnji.

U okviru Kabineta predsjednika i potpredsjednika se obavljaju i poslovi informisanja poslovne zajednice i šire javnosti o aktivnostima Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i drugim pitanjima bitnim za privredu BiH.

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • B2B susreti na Jahorini – „Četvrtkom u podne sa bonitetno pou …

    Juče su u Hotelu Termag na Jahorini održani još jedni B2B susreti „Četvrtkom u podne sa bonitetno pouzdanima”, koje organizuju Poslovne novine i LRC, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne I Hercegovine, a uz podršku Ziraat Bank BH i logističkog partnera Express Courier UPS-a. Prisutne je ispred Komore pozdravio zamjenik generalnog sekreata Nihad Bajramović. Svrha

    2021-04-16
  • Webinar „Mogućnosti implementacije i finansiranja projekata energij …

    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Mogućnosti implementacije i finansiranja projekata energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u industriji“, koji će biti održan, na Zoom online platformi, 4.5. i 5.5.2021. godine. Webinar ima za cilj da omogući polaznicima uvid u mogućnosti implementacije i finansiranja projekata energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u

    2021-04-15