„Obavještenje: Objava međuentitetskih redova vožnje sa ispravkom iz 2015.godine (septembar 2015. godine)“.

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine http://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni međuentitetski redovi vožnje sa ispravkom iz 2015.godine u kojima su, na osnovu obavijesti Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, otklonjeni nedostaci na prijedlogu reda vožnje.

U skladu sa odredbama čl. 5. stav 3. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (01.09.2015.godine) na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, podnijeti prigovor u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeće rješenje ili posjeduju važeću odluku o usklađenosti reda vožnje iz člana 10. stav 1) ovog Pravilnika.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti „Obrazac prigovora prijevoznika OB-750-99 ”
Uz pisani prigovor prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registriranog reda vožnje i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prijevoznik koji je uložio prigovor u predmetu koji se vodi pod pod istom oznakom (npr. osnovna oznaka od 30.04.2015.godine BIH-43/15 – sadašnja oznake BIH-43/15-ISP), nije dužan uplatiti naknadu za rješavanje prigovora u ponovljenom postupku.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplateNaknada za rješavanje prigovora na red vožnje
PrimateljVanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos=100,00 KM
Vrsta uplate˝0˝
Broj poreznog obveznikaIdentifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
OpćinaNije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj